VVN Bestuur. 

Sinds januari 2011 heeft de gemeente Hellendoorn een eigen Veilig Verkeer Nederland afdeling.
Bestuursleden van VVN gem. Hellendoorn (6) zijn ieders woonachtig in verschillende plaatsen van de gemeente Hellendoorn
Enkele bestuursleden zijn in hun vakgebied op diverse manieren betrokken met verkeer en veiligheid.
Daardoor kan VVN gem. Hellendoorn zich multifunctioneel inzetten voor de veiligheid in en rond het verkeer!
Allen doen dit op vrijwillige basis!
 
Het bestuur kent de volgende bestuursleden:
 
Voorzitter           : Jan Harmsen
Penningmeester  : Ludo Wilders
Secretariaat        : Rivalda KleinJan - van Leusen
Notulist              : Ludo Wilders
Lid                     : Bernard Feddes
Lid                     : André Spenkelink
vrijwilliger           : Ab Hakkert
vrijwilliger           : Bas Ravenshorst
  
VVN is een ondernemende organisatie van vrijwilligers en beroepskrachten.
Wij nemen het vooral op voor kwetsbare weggebruikers zoals: kinderen, jongeren, ouderen en mensen met een functie beperking.
Wij helpen u bij het oplossen van knelpunten, komen samen met u in actie en oefenen invloed uit op het beleid van overheden.
U kunt dan contact opnemen met het regionale steunpunt van VVN of contact opnemen met de plaatselijke afdeling!
 
Plaatselijke afdeling:
VVN gem. Hellendoorn
t.a.v. secretariaat
Vildersveenweg 8
7443 RK Nijverdal
 
of door een mail te sturen naar: vvn-hellendoorn@hotmail.com
 
Wilt u contact met het regionale steunpunt VVN Oost dan kunt u zich richten tot:
 
VVN steunpunt oost
Industrieweg 85
7202 CA Zutphen
tel: 0575 510144
mailen: steunpuntoost@vvn.nl